Tietojen tallennus ja tietoihin pääsy

Tietojen tallennus tai jo tallennettuihin tietoihin pääsy käyttäjän laitteella, kuten pääsy mainontatunnisteisiin ja/tai muihin laitetunnisteisiin ja/tai evästeiden ja vastaavien teknologioiden käyttö.

Personointi

Sivuston käyttäjää koskevien tietojen kerääminen ja käsittely myöhempää mainnonan personointia varten käyttäjälle muissa yhteyksissä, kuten muilla sivustoilla tai muissa sovelluksissa ajan mittaan. Tyypillisesti sivuston tai sovelluksen sisältöä käytetään selvittämään käyttäjän kiinnostuksen kohteita, jotka vaikuttavat tuleviin mainonnan ja/tai sisällön valintoihin.

Mittaaminen

Käyttäjän sisällön käyttöä koskevien tietojen kerääminen ja yhdistäminen aiemmin kerättyyn tietoon, jota käytetään mittaamaan, selvittämään ja raportoimaan palvelun käyttöä käyttäjän toimesta. Tähän ei sisälly Personointi, joka merkitsee tämän palvelun käyttöä koskevan tiedon keräämistä ja käsittelyä, jotta sisältöä ja/tai mainontaa muokattaisiin myöhemmin käyttäjälle ajan mittaan muissa yhteyksissä, kuten verkkosivustoilla tai sovelluksissa.

Sisällön valinta, toimittaminen ja raportointi

Tietojen kerääminen ja yhdistäminen aiemmin kerättyihin, jotta sisältö voitaisiin valita ja toimittaa käyttäjälle ja jotta voitaisiin arvioida tällaisen sisällön toimittaminen ja tehokkuus. Tämä sisältää aiemmin käyttäjän kiinnostuksen kohteista sisällön valitsemista koskevan kerätyn tiedon käytön, näytettyä sisältöä koskevan tiedon prosessoinnin eli kuinka usein, kuinka pitkään, missä ja milloin sisältöä näytettiin, ja ryhtyikö käyttäjä mihinkään toimenpiteisiin sen vuoksi, esimerkiksi klikkaamalla sisältöä. Tähän ei sisälly Personointi, joka merkitsee tämän palvelun käyttöä koskevan tiedon keräämistä ja käsittelyä, jotta sisältöä ja/tai mainontaa muokattaisiin myöhemmin käyttäjälle ajan mittaan muissa yhteyksissä, kuten verkkosivustoilla tai sovelluksissa.

Mainosten valinta, toimittaminen ja raportointi

Tietojen kerääminen ja yhdistäminen aiemmin kerättyihin tietoihin mainonnan valitsemiseksi ja toimittamiseksi sekä tällaisen mainonnan toimittamisen ja tehokkuuden mittaamiseksi. Tähän kuuluu käyttäjän kiinnostuksen kohteista aiemmin kerättyjen tietojen käyttö, näytettyjä mainoksia koskeva tietojen käsittely, kuinka usein, missä ja milloin mainoksia näytettiin, ja ryhtyikö käyttäjä mihinkään toimenpiteisiin mainonnan vuoksi, esimerkiksi klikkasiko käyttäjä mainosta vai ostiko käyttäjä jotakin. Tähän ei sisälly Personointi, joka merkitsee tämän palvelun käyttöä koskevan tiedon keräämistä ja käsittelyä, jotta sisältöä ja/tai mainontaa muokattaisiin myöhemmin käyttäjälle ajan mittaan muissa yhteyksissä, kuten verkkosivustoilla tai sovelluksissa.

Näytä kumppanit
Piilota kumppanit

Google

Mikäli haluat kieltää verkkokäyttäytymiseen perustuvan mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan, pyydämme vierailemaan A-lehtien kumppanien sivustoilla tai Your Online Choices -sivustolla. Voit myös muuttaa selaimesi asetuksia.

Toiminnot

Offline-tietojen vastaavuus

Tietojen yhdistäminen offline-lähteistä, jotka kerättiin alun perin muissa yhteyksissä verkossa kerättyjen tietojen avulla yhteen tai useampaan tarkoitukseen.

Laitteen yhdistäminen

Tietojen käsittelyssä yhdistetään useita laitteita, jotka kuuluvat samalle käyttäjälle yhteen tai useampaan tarkoitukseen.

Tarkat maantieteelliset sijaintitiedot

Kerätään ja tuetaan tarkkoja maantieteellisiä sijaintitietoja yhden tai useamman tarkoituksen tueksi.

Painamalla Tallenna hyväksyt, että A-lehdet-konserni kumppaneineen käyttää sivustoilla evästeitä.